Historik

Ända sedan början av 1990-talet har patienter med ett strokeinsjuknande behandlats med mekaniskt borttagning av proppen endovaskulärt. Den första tiden var det endast ett fåtal patienter per år som genomgick denna form av behandling men sedan 2005 har antalet ökat från år till år. Idag (2018) behandlas omkring 750 patienter endovaskulärt.

Endovaskulär behandling 

Detta betyder att man med hjälp av tunna slangar som förs in i något av kroppens stora kärl till proppen som orsakar strokeinsjukandet.  Väl är på plats med slangen förs någon form av anordning för borttagandet av  proppen in i slangen. Dessa anordningar ser olika ut: en kan liknas vid en snara och en annan har formen som ett stent vilken fälls ut i proppen vilket göra att proppen fastnar i och följer med ut .