Styrgrupp

EVAS-registrets styrgrupp bestående av ett flertal professioner samt specialiteter för att täcka den komplexitet som finns kring den kliniska diagnosen stroke. 

Registerhållare:

Tommy Andersson, Överläkare, Karolinska Universitetssjuhuset

Styrgruppsmedlem:

Magnus Kaijser, Överläkare, Karolinska Universitetssjuhuset 

Mia von Euler, Överläkare, , Karolinska Universitetssjuhuset

Lena von Koch, Leg. Sjukgymnast, Karolinska Universitetssjuhuset

Kajsa-Stina Svensson, Leg. Sjuksköterska, Sundsvalls sjukhus

Katarina Jood, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Agneta Höglund, Patientrepresentant

Mona Valtersson, Patientrepresentant

Birgitta Ramgren, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Alexandros Rentzos, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sandro Rossitti, Överläkare, Linköpings Universitetssjukhus

Ljubisa Borota, Överläkare, Akademiska Universitetssjukhuset

Mats Cronqvist, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus