Stroke

Är en klinisk diagnos på ett tillstånd som orsakats av antingen en propp eller blödning i hjärnan.

Ett stroke insjuknande kan visa sig på många sätt, allt ifrån känsel bortfall till muskelsvaghet i en kroppsdel eller hel kroppssida. 

Uppdaterad information om stoke kan ni finna på: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stroke--slaganfall/