Rådgivande gruppen

 Den rådgivande gruppen har till uppgift att stötta styrgruppen i frågor med sin specifika kunskap inom sitt område. 

Rådgivande gruppen:

Kjell Holm, Stroke Riksförbundet

Mathilda Cederlund, Neuroförbundet

Irina Dragancea, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Per Wester, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus

Örjan Nordmark, Överläkare, Akademiska Universitetssjukhuset

Annika Berglund, Leg. Sjuksköterska, Södersjukhuset

Helen Genins, Leg Röntgen sjuksköterska, Akademiska Universitetssjuhuset