Välkommen till EVAS-registret!

Det Nationella kvalitetsregistret över endovaskulär behandling vid ett strokeinsjuknande orsakat av en propp i ett av de stora kärlen som försörjer hjärnan.

EVAS-registret har funnits sedan 2012 och har fram till sommaren 2018 över 2200 registrerade behandlingar

EVAS-registrets senaste Årsrapport!

Årsrapport 2017

EVAS_Årsrapport2017.pdf EVAS_Årsrapport2017.pdf
Size : 7735.441 Kb
Type : pdf
 

3 Olika sidor för mer information om EVAS-registret

För en mer överskådlig hemsida har vi delat upp informationen på flera hemsidor.

På denna hemsida finns information till patient och anhörig.

www.evas-registret.org innehåller information till deltagande centra samt till forskare.

www.evas-registry.com innehåller information på engelska om registret för internationella besökare.

Nyheter 

Dataskyddsförordningen GDPR

Sedan införandet av den nya Dataskyddsförordningen har patientinformationen uppdaterats med den av den centrala personuppgiftsansvariga enheten godkända patientinformationen.

Alla patienter som genomgår endovaskulär behandling vid ett strokeinsjuknande erhåller en patientfolder med hänvisning till att utförlig information kring Dataskyddsförordningen finns på hemsidan under patientinformation.